Roboty torowe Trans-Stal Arkadiusz Skotarczak

W ostatnich latach przedsiębiorstwo przeszło wiele zmian strukturalnych dostosowując się jak najlepiej do rozwoju rynku budowlanego w Polsce, tak aby zająć stabilną pozycję wśród firm budowlanych, a w szczególności w branży torowej. Dziś możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces dzięki wysokiemu poziomowi świadczonych usług.

Trans-Stal oferuje wykonanie prac w zakresie:

 • projektowania, budowy i modernizacji układów torowych
 • projektowania, budowy i modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • remontów i konserwacji bocznic kolejowych
 • napraw głównych przejazdów kolejowych
 • odwodnienia oraz innych pracach towarzyszących
 • robót ziemnych i rekultywacyjnych
 • sprzedaż i skup materiałów nawierzchniowych
 • remonty i pośrednictwo w obrocie taborem kolejowym
 • transport kolejowy i drogowy (krajowy i międzynarodowy)
 • naprawy mechaniczne oraz blacharskie pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych i wszelkiego taboru kolejowego
 • budowa przejazdów z materiałów tłumiących hałas wg technologii STRAIL
 • rozbiórki torów kolejowych
 • kompleksowa budowa i remonty wszelkich typów nawierzchni torowych, tramwajowych wraz z dostawą i uruchomieniem zwrotnicowych napędów tramwajowych
This text is replaced by the Flash movie.